tiistai 23. lokakuuta 2018

Tarvitsemme uusia stressinsäätelytaitoja ja jatkuvaa koulutusta niiden vakiinnuttamisessa ja soveltamisessa


Toinen stressinsäätelykoulutuspäivä sosiaalityöntekijöille pidettiin Beddawissa. Paikkana oli Beit Atfal Asssumoudin perheneuvola Beddawin pakolaisleirin vieressä. Se sijaitsee Pohjois-Libanonissa Tripolin kaupungissa.

Työpaja aloitettiin samaan tapaan kuin eilen tutustumalla sosiaalityöntekijöiden työnkuvaan, työnkuormitus- ja voimavaratekijöihin ja kunkin työuran kestoon BAS:issa. Työn kuormitustekijät olivat hyvin samanlaisia kuin eilisessä ryhmässä. Beddawissa nousi kuitenkin voimakkaammin esille tämänhetkistä kuormittuneisuutta ja koulutuspäivän tarvetta. Koulutusryhmässä oli enemmän uusia sosiaalityöntekijöitä. Suurin osa oli työskennellyt BAS:illa alle kaksi vuotta. Ryhmäkoko oli myös pieni, osallistujia oli viisi. Tämä teki ryhmästä intiimimmän ja päästiin käsittelemään myös yksilöllisiä kuormitustekijöitä.

Tänään teimme enemmän käytännön harjoituksia, joissa painottuivat liike, rentoutuminen ja rauhoittuminen. Harjoitukset olivat hyvin konkreettisia ja ne saivat osallistujilta välitöntä myönteistä palautetta. Osallistujat huomasivat hyvin omia kehon tuntemuksiaan, mm. jännitystä, lihaskipuja, rentoutumisen tunnetta. Usein osallistujat sanoivat ääneen: ”Tätä me juuri tarvitsimme”. Heidän mielestään ohjattuja harjoitteita tarvittaisiin joka kuukausi työkyvyn ylläpitämiseksi. Stressorit eivät vähene, mutta omia stressinsäätelytaitoja on mahdollista harjoittelemalla kehittää.

Osallistujat arvioivat omaa stressitasoaan työpajan alkaessa ja päättyessä skaalalla 0-10 (0 ei stressiä ja 10 korkein kuviteltu stressitaso). Viiden osallistujan ryhmässä keskiarvo oli aluksi 8 ja lopuksi 3.5.

Koulutuksen viimeiselle tunnille tuli mukaan leirikeskuksen johtaja. Hän oli kiitollinen, kun pääsi hetkeksi hengähtämään ja harjoittelemaan itselleen uusia taitoja. Hän kiitti ryhmän vetäjiä tarpeellisesta työpajasta ja toivoi sen jatkuvan säännöllisenä.

Beddawin motivoitunut koulutusryhmä.

Mitkä ovat työni kuormitustekijät?

Kehon ja mielen hyvinvointi.

Kehon vakauttaminen.

Lapset leikkivät hautausmaalla.

Tässä ympäristössä BAS:n sosiaalityöntekijät tekevät
kotikäyntejään. 
 1 kommentti: